صهبای حق

خاکریز مجازی

صهبای حق

خاکریز مجازی

صهبای حق

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

به کجا چنین شتابان....

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم


تکنولوژی واژه مرکبی از تکنیک و لوژی می باشد. "لوژی" از لوگوس «Iogos» به معنای عقل گرفته شده است، بنابراین تکنولوژی علم است، نوعی تفکر و عقلانیت است. امکان ندارد که تکنیک بدون مقدمات خود در جایی یافت شود و رشد نماید. از جملة شرایط و مقدمات پیدایش تکنیک، تفکر و عقلانیت فنی است، و مثل یک ارگانیسم و یک ماشین منظم و مرتب، هماهنگ و راحت کار می کند تا راه توسعه هموار گردد. امروز دنیا بر محور علم می‌چرخد، کلید همه جوامع، علم و اطلاع فنی است، بدون علم نمی‌توان جامعه‌ای غنی، مستقل، آزاد، عزیز و قوی به وجود آورد.

دیدگاه اسلام نسبت به علم را می توان در این حدیث نبوی به خوبی دید : "اطلبو العلم ولو بالصین: در طلب دانش باشید حتی اگر برای دست‌یابی آن نیاز باشد که به چین سفر کنید." چین به عنوان دورترین نقطه و یا به اعتبار این‌که در آن ایام یکی از مراکز علم و صنعت جهان بوده یاد شده است. هر علمی که متضمن فائده و اثری باشد و آن فائده و اثر را اسلام به رسمیت بشناسد، یعنی آن اثر را اثر خوب و مفید بداند، آن علم از نظر اسلام خوب و مورد توصیه و تشویق است.

نزول آیاتی که در آن عبارات «أَفَلا تَعْقِلُونَ»، «لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ» و «فانظرو» به کار رفته و نظایر فراوان اینها که در قرآن کریم آمده، همه شاهد مثال های ما برای نشان دادن اهمیت علم و دستور اسلام برای علم آموزی است.
تاریخ زندگانی انبیاء گذشته نیز شاهدی است گویا که دین هیچ وقت با دانش فنی و صنعت مخالف نبوده است. بلکه خود انبیاء از این دانش بهرهمند بودند و از آن استفاده و امرار معاش میکردند و به دیگران تعلیم میدادند. مثلا حضرت سلیمان (ع) از امکانات فراوانی برخوردار بود و قرآن کریم نحوة استفاده او را از وسایل صنعتی آن روزگار در سوره سبأ(8) بازگو میکند. به همین جهت:

الف) اصل تکنولوژی و فرایند صنعتی شدن در دین ممدوح و مورد ترغیب می‌باشد.

ب) مهمترین بهرة درست ازصنایع پیشرفته هر عصر عبارت است از تأمین نیازهای علمی و عملی مردم آن عصر.